پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
باید از نیروهای داوطلبِ جوان، بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد

پر بیننده ترین