پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
در ابتدای پیروزی انقلاب برخی که دارای مبانی معرفتی قوی نبودند، جذب گروههای التقاطی شدند

پر بیننده ترین