پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
تحول یعنی میل مستمر به شتاب و سرعت گرفتن در حرکت و اجتناب از تحجر و پافشاری بر مشهورات غلط است

پر بیننده ترین