پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
هر جا کار را منوط به غرب کردید ناموفق بود هر جا بدون اعتماد به غرب بود پیش رفتید

پر بیننده ترین