پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دچار انفعال و ناامیدی نشوید؛ باید کانون تزریق امید باشید

پر بیننده ترین