پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دیوان محاسبات که بررسی بودجه بعضی از شرکت‌های دولتی را آغاز کرده به همه شرکت‌های دولتی تعمیم دهد

پر بیننده ترین