پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
مراقب باشیم، غفلت نکنیم و از میدان عقب نرویم، باید قوی شد و دشمن را مایوس کرد

پر بیننده ترین