پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

عيادت از آيت‌الله محمد یزدی

دریافت آلبوم:

عيادت از آيت‌الله محمد یزدی

عيادت از آيت‌الله محمد یزدی (عکس / khamenei.ir)
دریافت

عيادت از آيت‌الله محمد یزدی

عيادت از آيت‌الله محمد یزدی (عکس / khamenei.ir)
دریافت

عيادت از آيت‌الله محمد یزدی

عيادت از آيت‌الله محمد یزدی (عکس / khamenei.ir)
دریافت

عيادت از آيت‌الله محمد یزدی

عيادت از آيت‌الله محمد یزدی (عکس / khamenei.ir)
دریافت