پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ديدار رئيس جمهور گينه بيسائو و هیأت‌ همراه‌

دریافت آلبوم:

ديدار رئيس جمهور گينه بيسائو و هیأت‌ همراه‌

ديدار رئيس جمهور گينه بيسائو و هیأت‌ همراه‌
دریافت

ديدار رئيس جمهور گينه بيسائو و هیأت‌ همراه‌

ديدار رئيس جمهور گينه بيسائو و هیأت‌ همراه‌
دریافت

ديدار رئيس جمهور گينه بيسائو و هیأت‌ همراه‌

ديدار رئيس جمهور گينه بيسائو و هیأت‌ همراه‌
دریافت

ديدار رئيس جمهور گينه بيسائو و هیأت‌ همراه‌

ديدار رئيس جمهور گينه بيسائو و هیأت‌ همراه‌
دریافت