پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله طاهری خرم آبادی در بیمارستان خاتم الانبیاء

دریافت آلبوم:

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله طاهری خرم آبادی در بیمارستان خاتم الانبیاء

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله طاهری خرم آبادی در بیمارستان خاتم الانبیاء
دریافت

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله طاهری خرم آبادی در بیمارستان خاتم الانبیاء

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله طاهری خرم آبادی در بیمارستان خاتم الانبیاء
دریافت

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله طاهری خرم آبادی در بیمارستان خاتم الانبیاء

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله طاهری خرم آبادی در بیمارستان خاتم الانبیاء
دریافت

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله طاهری خرم آبادی در بیمارستان خاتم الانبیاء

عیادت رهبر انقلاب از آیت الله طاهری خرم آبادی در بیمارستان خاتم الانبیاء
دریافت