پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب سردار سرتیپ اشتری به فرماندهی نیروی انتظامی

دریافت آلبوم:

انتصاب سردار سرتیپ اشتری به فرماندهی نیروی انتظامی

انتصاب سردار سرتیپ اشتری به فرماندهی نیروی انتظامی
دریافت

انتصاب سردار سرتیپ اشتری به فرماندهی نیروی انتظامی

دریافت