پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب اعضای هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)

دریافت آلبوم:

انتصاب اعضای هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)

انتصاب اعضای هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)
دریافت