پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دولت و ملت همدلی و هم زبانی

دریافت آلبوم:

دولت و ملت همدلی و هم زبانی

دولت و ملت همدلی و هم زبانی - شعار سال 1394
دریافت