پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پیام تسلیت در پی درگذشت آیت الله واعظ طبسی

دریافت آلبوم:

پیام تسلیت در پی درگذشت آیت الله واعظ طبسی

تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت حضرت آیت الله واعظ طبسی
دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آیت الله واعظ طبسی

تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت حضرت آیت الله واعظ طبسی
دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آیت الله واعظ طبسی

آیت الله واعظ طبسی
دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آیت الله واعظ طبسی

تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی درگذشت حضرت آیت الله واعظ طبسی
دریافت