پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

دریافت آلبوم:

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت

پیام به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1395 در حرم مطهر رضوی علیه‌السلام
دریافت