پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب سرلشگر محمد باقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح

دریافت آلبوم:

انتصاب سرلشگر محمد باقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح

دریافت

انتصاب سرلشگر محمد باقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح

دریافت