پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

طرح به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)

دریافت آلبوم:

طرح به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع)

امام صادق(ع) مرد مبارزه و علم و دانش بود
دریافت