پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دریافت آلبوم:

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

آیت الله مقتدایی عضو شورایعالی حوزه‌‌های علمیه و آیت الله استادی دبیر شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

حجت الاسلام والمسلمین اعرافی مدیر حوزه های علمیه و حجت الاسلام والمسلمین نواب
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه
دریافت

دیدار اعضای شورایعالی حوزه‌‌های علمیه

حجج الاسلام و حضرات آیات: احمد مروی، جواد مروی، سید هاشم حسینی بوشهری، مرتضی مقتدایی و رضا استادی
دریافت