پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله موسوی‌اردبیلی

دریافت آلبوم:

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله موسوی‌اردبیلی

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله موسوی‌اردبیلی
دریافت

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله موسوی‌اردبیلی

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله موسوی‌اردبیلی
دریافت

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله موسوی‌اردبیلی

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله موسوی‌اردبیلی
دریافت

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله موسوی‌اردبیلی

دریافت