پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب سردار غیب پرور

دریافت آلبوم:

انتصاب سردار غیب پرور

انتصاب سردار غیب پرور به سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفین
دریافت