پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

دریافت آلبوم:

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
دریافت

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
دریافت

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از حجت الاسلام والمسلمین قرائتی

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از حجت الاسلام والمسلمین قرائتی
دریافت