پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای احمد عزیزی

دریافت آلبوم:

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای احمد عزیزی

دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای احمد عزیزی

دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای احمد عزیزی

دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای احمد عزیزی

دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت آقای احمد عزیزی

دریافت