پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی شاهرودی

دریافت آلبوم:

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی شاهرودی

دریافت

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی شاهرودی

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی شاهرودی

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی شاهرودی

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی شاهرودی
دریافت

عیادت رهبر انقلاب اسلامی از آیت الله هاشمی شاهرودی

دریافت