پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش

دریافت آلبوم:

انتصاب جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش

دریافت

انتصاب جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش

دریافت