پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله یزدی

دریافت آلبوم:

عیادت رئیس دفتر مقام معظم رهبری از آیت‌الله یزدی

دریافت