پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش

دریافت آلبوم:

دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش

دریافت

دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش

دریافت

دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش

دریافت

دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش

دریافت