پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریافت آلبوم:

انتصاب امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

انتصاب امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریافت