پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس‌جمهوری روسیه و هیات همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس‌جمهوری روسیه و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری روسیه و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری روسیه و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری روسیه و هیات همراه

دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری روسیه و هیات همراه

دریافت