پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل

دیدار رئیس و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل
دریافت

دیدار رئیس و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل

دریافت

دیدار رئیس و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل

دریافت