پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانیه مهم و راهبردی در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

دریافت آلبوم:

بیانیه مهم و راهبردی در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

بیانیه مهم و راهبردی در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
دریافت

بیانیه مهم و راهبردی در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

بیانیه مهم و راهبردی در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
دریافت