پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب حجةالاسلام شعبانی موثقی به نمایندگی ولی‌فقیه و امام‌جمعه همدان

دریافت آلبوم:

انتصاب حجةالاسلام شعبانی موثقی به نمایندگی ولی‌فقیه و امام‌جمعه همدان

انتصاب حجةالاسلام شعبانی موثقی به نمایندگی ولی‌فقیه و امام‌جمعه همدان
دریافت

انتصاب حجةالاسلام شعبانی موثقی به نمایندگی ولی‌فقیه و امام‌جمعه همدان

انتصاب حجةالاسلام شعبانی موثقی به نمایندگی ولی‌فقیه و امام‌جمعه همدان
دریافت

انتصاب حجةالاسلام شعبانی موثقی به نمایندگی ولی‌فقیه و امام‌جمعه همدان

انتصاب حجةالاسلام شعبانی موثقی به نمایندگی ولی‌فقیه و امام‌جمعه همدان
دریافت