پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی

دریافت آلبوم:

انتصاب حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی

انتصاب حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی
دریافت

انتصاب حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی

انتصاب حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی
دریافت

انتصاب حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی

انتصاب حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی
دریافت

انتصاب حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی

انتصاب حجة‌الاسلام حاج شیخ احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی
دریافت