پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح، و رئیس سازمان بسیج مستضعفین

دریافت آلبوم:

انتصاب جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح، و رئیس سازمان بسیج مستضعفین

دریافت