پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی

دریافت آلبوم:

انتصاب رؤسای بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی

دریافت