پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

شهادت حاج قاسم سلیمانی

دریافت آلبوم:

شهادت حاج قاسم سلیمانی

کشته شد مالک اگر، غیرت مالک باقی‌ست
دریافت

شهادت حاج قاسم سلیمانی

کشته شد مالک اگر، غیرت مالک باقی‌ست
دریافت