پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار امیر قطر و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار امیر قطر و هیئت همراه

دیدار امیر قطر و هیئت همراه
دریافت

دیدار امیر قطر و هیئت همراه

دیدار امیر قطر و هیئت همراه
دریافت

دیدار امیر قطر و هیئت همراه

دیدار امیر قطر و هیئت همراه
دریافت

دیدار امیر قطر و هیئت همراه

دیدار امیر قطر و هیئت همراه
دریافت

دیدار امیر قطر و هیئت همراه

دیدار امیر قطر و هیئت همراه
دریافت

دیدار امیر قطر و هیئت همراه

دیدار امیر قطر و هیئت همراه
دریافت