پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

دریافت آلبوم:

افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

دریافت

افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

دریافت

افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

دریافت