پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مرحوم آقای حاج علی شمقدری

دریافت آلبوم:

مرحوم آقای حاج علی شمقدری

دریافت