پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ابلاغ پیام احوال‌پرسی رهبر انقلاب اسلامی از بشار اسد

دریافت آلبوم:

ابلاغ پیام احوال‌پرسی رهبر انقلاب اسلامی از بشار اسد

ابلاغ پیام احوال‌پرسی رهبر انقلاب اسلامی از بشار اسد
دریافت

ابلاغ پیام احوال‌پرسی رهبر انقلاب اسلامی از بشار اسد

ابلاغ پیام احوال‌پرسی رهبر انقلاب اسلامی از بشار اسد
دریافت