پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پیام تسلیت در پی درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی

دریافت آلبوم:

پیام تسلیت در پی درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی

پیام تسلیت در پی درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی
دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی

دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی

دریافت

پیام تسلیت در پی درگذشت سردار پر افتخار سیدمحمد حجازی

دریافت