پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پیام تسلیت در پی درگذشت حضرت آیة الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی

دریافت آلبوم:

پیام تسلیت در پی درگذشت حضرت آیة الله آقای حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی

دریافت