پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

طرح به مناسبت آغاز سال ۱۴۰1- تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

دریافت آلبوم:

طرح به مناسبت آغاز سال ۱۴۰1- تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

دریافت