پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه با رهبر معظم انقلاب اسلامی
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه با رهبر معظم انقلاب اسلامی
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

حجت الاسلام والمسلمین رییسی رییس جمهور و آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

حجت الاسلام والمسلمین رییسی رییس جمهور
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب در دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب در دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

حجت الاسلام والمسلمین رییسی رییس جمهور و آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

هیئت همراه رئیس‌جمهور سوریه و هیئت ایرانی
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

حجت الاسلام والمسلمین رییسی رییس جمهور و آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب در دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

حجت الاسلام والمسلمین رییسی رییس جمهور و آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

هیئت همراه رئیس‌جمهور سوریه و هیئت ایرانی
دریافت

دیدار رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه

دیدار آقای بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه و هیئت همراه
دریافت