پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار جمعی از کارگران

دریافت آلبوم:

دیدار جمعی از کارگران

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

دیدار جمعی از کارگران در حسنیه امام خمینی(ره)
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران در حسنیه امام خمینی(ره)
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

گزارش آقای حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

گزارش آقای حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

در حاشیه دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

در حاشیه دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

در حاشیه دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

در حاشیه دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

آقای حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

دیدار جمعی از کارگران در حسنیه امام خمینی(ره)
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

دیدار جمعی از کارگران در حسینیه امام خمینی(ره)
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

لحظه ورود رهبر انقلاب به حسینیه امام خمینی(ره) در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

در حاشیه دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

در حاشیه دیدار جمعی از کارگران
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

دیدار جمعی از کارگران در حسینیه امام خمینی(ره)
دریافت

دیدار جمعی از کارگران

دیدار جمعی از کارگران در حسینیه امام خمینی(ره)
دریافت