پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دریافت آلبوم:

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

لحظه ورود رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

حسینیه امام خمینی در دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

حسینیه امام خمینی در دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

گزارش آقای حسینی رئیس سازمان حج و زیارت
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

گزارش آقای حسینی رئیس سازمان حج و زیارت
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

گزارش آقای حسینی رئیس سازمان حج و زیارت
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

تلاوت آیات کلام الله مجید در ابتدای دیدار دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

حاشیه دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت

دیدار جمعی از دست اندرکاران و کارگزاران حج

مجری برنامه دیدار جمعی از دست‌اندرکاران مراسم حج
دریافت