پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

دیدار آقای نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

دیدار آقای نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب اسلامی
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس جمهور
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

آقای نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

هیئت همراه رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت ایرانی
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

هیئت همراه رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت ایرانی
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

هیئت همراه رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت ایرانی
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

دیدار رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

دیدار آقای نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و هیئت همراه
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس جمهور ایران و آقای نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

آقای نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب اسلامی
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب اسلامی
دریافت

دیدار رییس‌جمهوری ونزوئلا و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب اسلامی
دریافت