پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

دیدار سردار بردی محمداف رئیس‌جمهوری ترکمنستان
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

دیدار سردار بردی محمداف رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی رییس جمهور
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

هیئت همراه رئیس‌جمهوری ترکمنستان
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

دیدار سردار بردی محمداف رئیس‌جمهوری ترکمنستان
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی رییس جمهور ایران و آقای سردار بردی محمداف رئیس‌جمهوری ترکمنستان
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

آقای سردار بردی محمداف رئیس‌جمهوری ترکمنستان
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

آقای امیر عبداللهیان و آقای ولایتی
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

هیئت همراه رئیس‌جمهوری ترکمنستان
دریافت

دیدار رئیس‌جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه

حجت‌الاسلام والمسلمین رییسی رییس جمهور ایران و آقای سردار بردی محمداف رئیس‌جمهوری ترکمنستان
دریافت