پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

دریافت آلبوم:

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

دیدار آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب و آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

دیدار آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس جمهور ایران و آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

دیدار آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

دیدار آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب در دیدار آقای ولادیمیر پوتین
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

حجت الاسلام و المسلمین رییسی رییس جمهور ایران
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب در دیدار آقای ولادیمیر پوتین
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

دیدار آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و هیئت همراه
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب در دیدار آقای ولادیمیر پوتین
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب در دیدار آقای ولادیمیر پوتین
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

رهبر معظم انقلاب در دیدار آقای ولادیمیر پوتین
دریافت

دیدار رئیس جمهوری روسیه و هیئت همراه

آقای ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه
دریافت