پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

اقامه نماز بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری

دریافت آلبوم:

اقامه نماز بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری

دریافت

اقامه نماز بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری

دریافت

اقامه نماز بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری

دریافت

اقامه نماز بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری

دریافت

اقامه نماز بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری

دریافت

اقامه نماز بر پیکر همسر شهید آیت‌الله مطهری

دریافت