پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سفر رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت آلبوم:

سفر رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت

سفر رهبر معظم انقلاب به شهر زلزله زده بم

دریافت